با ارتقا پلن خود علاوه بر کاهش محدودیت های درج محصول ، نردبان و… باعث افزایش اعتبار برند خود نزد خریداران شوید

انتخاب طرح کسب و کار

پایه
تومان 0 در هر ماه
حداکثر محصول فعال ---> 30 محصول
نمایش در صفحه اول(بنر) ---> خیر
نمایش در فروشنده ویژه ---> خیر
نردبان ---> خیر
لینک خرید مستقیم (مخصوص سایت ها) ---> خیر
برنزی
TOP
تومان 20000 در هر ماه
حداکثر محصول فعال ---> 200 محصول
نمایش در صفحه اول(بنر) ---> خیر
نمایش در فروشنده ویژه ---> 6 روز
نردبان ---> هر 5 روز یک بار
لینک خرید مستقیم (مخصوص سایت ها) ---> خیر
نقره ای
پرفروش
تومان 35000 در هر ماه
حداکثر محصول فعال ---> 400 محصول
نمایش در صفحه اول (بنر) ---> 4 روز
نمایش در فروشنده ویژه ---> 12 روز
نردبان ---> هر 3 روز یک بار
لینک خرید مستقیم (مخصوص سایت ها) ---> بله
طلایی
مغازه ساده
تومان 65000 در هر ماه
حداکثر محصول فعال ---> 800 محصول
نمایش در صفحه اول(بنر) ---> 10 روز
نمایش در فروشنده ویژه ---> 16 روز
نردبان ---> هر 2 روز یک بار
لینک خرید مستقیم (مخصوص سایت ها) ---> بله
اختصاصی
مغازه پر فروش
تومان 120000 در هر ماه
حداکثر محصول فعال ---> 1200 محصول
نمایش در صفحه اول(بنر) ---> 18 روز
نمایش در فروشنده ویژه ---> 22 روز
نردبان ---> هر روز
لینک خرید مستقیم (مخصوص سایت ها) ---> بله
نامحدود
فروشگاه
تومان 200000 در هر ماه
حداکثر محصول فعال ---> نامحدود
نمایش در صفحه اول(بنر) ---> نامحدود
نمایش در فروشنده ویژه ---> نامحدود
نردبان ---> نامحدود
لینک خرید مستقیم (مخصوص سایت ها) ---> بله